MyTeacher Time กำหนดไว้ที่ 30 , 63 , หรือ 105 ชั่วโมง โดย ไม่ต้องกังวลว่าจะ มีคนแปลกหน้ามาเข้าร่วมหรือเปลี่ยนครูของคุณ สำหรับ ชั้นเรียนส่วนตัว กลุ่มเล็ก หรือ กลุ่มใหญ่ MyTeacher Time มี ความยืดหยุ่น มากกว่าชั้นเรียนแบบกลุ่มในแง่ของการจัดตารางเวลา และนี่คือ เวลาที่ ครูฝึกสอนภาษาอังกฤษส่วนตัว ของคุณมีให้ คุณ!
1 จาก 5