โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์
สำหรับผู้ใหญ่

สําหรับผู้เรียนรุ่นเยาว์

การแนะนําผู้เรียนรุ่นเยาว์ให้รู้จักกับภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ ทําให้พวกเขามีประโยชน์มากมายในชีวิต ด้วยหลักสูตรเสมือนจริงของเรา ลูกชายหรือลูกสาวของคุณจะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์มากจากทั่วโลก

เราใช้ 30 , 63 และ 105 ชั่วโมง เวลาครูของฉัน ตัวเลือกเพื่อรองรับผู้เรียนอายุน้อย

1 จาก 15