20+ Years!

ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਉ। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ!

ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰੋ!

iLearn.tw ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ iLearn.tw ’ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

Sunny Yang

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ iLearn.tw 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ iLearn.tw 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੁਚੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਥੀਮ! ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰੌਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਠ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੱਕ! ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ! ਮੈਂ iLearn.tw ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ।"

Rosie Chiang

"ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ! ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ!"

Sally Kao

"ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ iLearn.tw 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਰੌਸ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ 9/11 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਸਮਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ!"

Simon Nien

"ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰੌਸ ਦੇ ਨਾਲ iLearn.tw 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੌਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਰੌਸ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ! ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ! ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ! ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੌਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ iLearn.tw 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ!"

Vanessa Chiu

"iLearn.tw ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ।"

Shawn Chou

"ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੂੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ iLearn.tw ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੈਂ ਰੌਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰੌਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ। iLearn.tw ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮੇਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ...।"

Nora Chen

...ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। iLearn.tw ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! "ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ." ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,"

Nora Chen

...ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। iLearn.tw ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! "ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ." ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,"

Twinkl.co.uk.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਬੋਰਿੰਗ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ iLearn.tw 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ! ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੌਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ilearn.tw 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ!

Amber Chang

ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ iLearn.tw 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੌਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

Lawrence Wu

ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਿਸੱਖੋ!! iLearn.tw ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉ?? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ iLearn.tw ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ... ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ iLearn ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਿਆਕਰਣ, ਅਗੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। tw... ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਕ ਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਹਾਹਾਹਾ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ DPP ਅਤੇ KMT ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਅਲੀ ਲੋਕ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਤਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ! ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ... ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ!

Dharma Tzeng

iLearn.tw 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਤਖ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ! ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਰੌਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ!

Wendi Chang

"ਹੈਲੋ, ਹਰ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੌਸ ਦੀ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਮੀਰ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ."

Vicky Liu

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। iLearn.tw 'ਤੇ, ਰੌਸ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਡਾਕੇਂਗ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ, ਬੀਅਰ ਪੀਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੌਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ! ਮੈਨੂੰ iLearn.tw ਪਸੰਦ ਹੈ"

Elaine Zeng

"ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਤਸਵੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੌਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ :)"

Amanda Lin

"ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ! ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। , ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, iLearn.tw ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ iLearn.tw 'ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Sherry Kuan

"ਹੈਲੋ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ iLearn.tw 'ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। , ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ, ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਰੌਸ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। iLearn.tw ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

Hawk Lee

"ਰੌਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੌਸ ਸਾਡੀ ਵਿਆਕਰਣ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਰਸ ਚੈਟਿੰਗ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ!

Nancy

"ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ iLearn.tw ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਮੂਡ ਵਿੱਚ iLearn.tw ਆਇਆ, ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ Ross-iLearn.tw ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਟੈਸਟ... ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! iLearn.tw ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ! ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ :)"

Angel Tsai

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੌਸ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਅਭਿਆਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸੁਧਾਰ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। "

Allen Lee

"ਰੌਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਬਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਦੋਵੇਂ! ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ! ਜਾਓ, ਰੌਸ! ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ!!"

Will Chung

"ਮੈਨੂੰ ਰੌਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵੰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੌਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਤਾਂ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। iLearn.tw ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।"

EE

"iLearn.tw ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਟ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜੀਵਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, iLearn.tw ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

Jill Chao

ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ

NEW

ਸਮਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ
Main Image Upper Left Image Upper Middle Left Image Middle Left Image Lower Left Image Upper Right Image Upper Middle Right Image Middle Right Image Lower Right Image

ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਾਖ਼ਿਲੇ ਕਰੋ!

ਸਿਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ!

Registrations and Appointments