Luyện Thi TOEIC

Bài kiểm tra tiếng Anh cho Giao tiếp Quốc tế (TOEIC) là một kỳ thi ngôn ngữ tiếng Anh được công nhận quốc tế, được thiết kế để kiểm tra kỹ năng tiếng Anh hàng ngày của những người sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc và trong môi trường quốc tế. Bài kiểm tra TOEIC Nói & Viết được thiết kế để đánh giá khả năng thực sự sử dụng tiếng Anh của học viên trong môi trường công việc. Mặc dù phần này của kỳ thi phản ánh việc sử dụng tiếng Anh thực tế tại nơi làm việc, nhưng không đòi hỏi hay kỳ vọng học viên có kiến thức chuyên sâu về thuật ngữ kinh doanh. Bài kiểm tra bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Ngữ pháp
 • Từ vựng
 • Tổ chức
 • Sự liên kết tổng quát

Hệ thống điểm số cho Kỳ thi TOEIC như sau:

 • 10 - 180 Không có khả năng sử dụng
 • 185 - 250 Có khả năng nhớ
 • 255 - 400 Có khả năng cơ bản
 • 405 - 600 Có khả năng cơ bản mở rộng
 • 605 - 780 Khả năng làm việc hạn chế
 • 785 - 900 Khả năng làm việc mở rộng
 • 905 - 990 Khả năng quốc tế

1 -2人

1 trong số 3