Cô giáo của tôi

Dịch vụ MyTeacher là cách để bạn sắp xếp các cuộc họp tại nhà, văn phòng, tại văn phòng của chúng tôi, trực tuyến hoặc từng phần một. 

Để thuận tiện cho bạn, cuối cùng chúng tôi chấp nhận hầu hết mọi loại thẻ tín dụng và thanh toán cũng được hoan nghênh thông qua chuyển khoản ngân hàng tới tài khoản ngân hàng của công ty chúng tôi ở Đài Loan.  Tạo hóa đơn công ty thích hợp cho bạn (theo yêu cầu) cũng tốt.  Bạn đặt thời gian và tần suất, nhận Tài liệu thời gian  và chúng tôi tìm thấy chính xác ai là người hoàn hảo cho các cuộc tư vấn mà bạn đang tìm kiếm. Bạn đặt tên cho  ngôn ngữ, thời gian và địa điểm và chúng tôi làm phần còn lại. 

1 -2人

1 trong số 3