Giá cả

Dịch vụ MyTeacher là cách bạn sắp xếp các cuộc họp tại nhà, văn phòng, tại văn phòng của chúng tôi, trực tuyến hoặc một chút của mỗi cuộc họp.

Để thuận tiện cho bạn, cuối cùng chúng tôi chấp nhận hầu hết mọi thẻ tín dụng và thanh toán cũng được chào đón qua chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty chúng tôi ở Đài Loan. Tạo hóa đơn công ty phù hợp cho bạn (theo yêu cầu) cũng ổn. Bạn đặt thời gian và tần suất, nhận Tài liệu Thời gian và chúng tôi tìm thấy chính xác ai là người hoàn hảo cho các cuộc tư vấn mà bạn đang tìm kiếm. Bạn đặt tên cho ngôn ngữ, thời gian và địa điểm và chúng tôi làm phần còn lại.

1 -2 People

1 trong số 3