Thời gian của MyTeacher là cam kết kéo dài 30 , 63 hoặc 105 giờ mà không cần phải lo lắng về những người lạ mới tham gia hoặc giáo viên của bạn thay đổi. Dành cho các lớp học riêng , nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn . Thời gian của MyTeacher linh hoạt hơn so với các lớp học nhóm về mặt lịch trình và đây là thời gianhuấn luyện viên tiếng Anh cá nhân của bạn dành cho bạn!
1 trong số 5