Persediaan Peperiksaan TOEIC

Ujian Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa (TOEIC) ialah peperiksaan bahasa Inggeris yang diiktiraf di peringkat antarabangsa yang direka untuk menguji kemahiran bahasa Inggeris setiap hari orang yang menggunakan bahasa Inggeris di tempat kerja mereka dan dalam persekitaran antarabangsa. Ujian TOEIC Speaking & Writing direka untuk menilai dengan betul keupayaan pelajar untuk benar-benar menggunakan bahasa Inggeris di tempat kerja. Walaupun bahagian peperiksaan ini menggambarkan penggunaan bahasa Inggeris sebenar di tempat kerja, tiada pengetahuan istilah perniagaan pakar terdahulu dijangka atau diperlukan oleh pelajar. Ujian merangkumi bidang berikut:

 • Tatabahasa
 • perbendaharaan kata
 • Organisasi
 • Kesepaduan umum

Sistem pemarkahan untuk Peperiksaan TOEIC adalah seperti berikut:

 • 10 - 180 Tiada Kemahiran Berguna
 • 185 - 250 Kecekapan Menghafal
 • 255 - 400 Kemahiran Rendah
 • 405 - 600 Elementary Proficiency Plus
 • 605 - 780 Kecekapan Kerja Terhad
 • 785 - 900 Working Proficiency Plus
 • 905 - 990 Kemahiran Antarabangsa

1 -2 Orang

1 / 3