برنامه آنلاین انگلیسی
برای بزرگسالان

若い学習者のために

若い学習者に新しい言語や文化を紹介することは、人生に数え切れないほどの利益をもたらします。私たちのバーチャルコースでは、あなたの息子や娘は世界中から非常に経験豊富な外国人と英語を学ぶことを楽しむでしょう。

ما استفاده می کنیم 30 ، 63 و 105 ساعت My Teacher Time گزینه هایی برای پذیرش دانش آموزان جوان

1 از 15