آمادگی آزمون TOEIC

آزمون زبان انگلیسی برای ارتباطات بین‌المللی (TOEIC) یک آزمون زبان انگلیسی شناخته شده بین‌المللی است که برای آزمایش مهارت‌های انگلیسی روزمره افرادی که از انگلیسی در محل کار خود و در یک محیط بین‌المللی استفاده می‌کنند، طراحی شده است. آزمون TOEIC Speaking & Writing برای ارزیابی صحیح توانایی دانش آموز در استفاده واقعی از زبان انگلیسی در محل کار طراحی شده است. اگرچه این بخش از امتحان منعکس کننده استفاده واقعی انگلیسی در محل کار است، هیچ دانش تخصصی قبلی در مورد اصطلاح تجاری از طرف دانش آموز مورد انتظار یا مورد نیاز نیست. این آزمون حوزه های زیر را پوشش می دهد:

 • گرامر
 • واژگان
 • سازمان
 • انسجام عمومی

سیستم امتیازدهی آزمون TOEIC به شرح زیر است:

 • 10 - 180 بدون مهارت مفید
 • 185 - 250 مهارت حفظی
 • 255 - 400 مهارت ابتدایی
 • 405 - 600 Elementary Proficiency Plus
 • 605 - 780 مهارت کاری محدود
 • 785 - 900 Working Proficiency Plus
 • مهارت بین المللی 905 - 990

1-2 نفر

1 از 3