Junior Program

برنامه Junior ما یک ماجراجویی سرگرم کننده و هیجان انگیز برای یادگیرندگان جوان است. این دوره انگلیسی امتحان شده، آزمایش شده و درست است و خط مشی لغو 5 ساعته ما کاملاً ارزش لاف زدن را دارد. پیشرفتی که ما با جلسات هفتگی شاهد بودیم، رفتن به مدرسه‌ای از آب را به باد می‌دهد. تنها پس از چهار جلسه اول، رفتن به یک مدرسه کوچک مضحک تر به نظر می رسد. ما از شما استقبال می کنیم که خودتان این را ببینید.

ما برنامه نوجوانان با My Teacher Time گزینه ای که بهترین کار را برای شما دارد!

1 از 15
Registrations and Appointments